Falkenbergs konstskola - distansutbildning

Jon Brunberg

Jag har undervisat som gästlärare på skolan sedan 2012, där jag mestadels hållit kurser i rörlig bild som konstnärligt medium, med fokus på video – vilket också är lite av min specialitet som konstnär. I mina kurser blandar jag tekniska genomgångar med ateljésamtal och praktiskt arbete där fokus ligger på den konstnärliga processen. Att undervisa i ett så teknik-intensivt medium på distans kräver en hög grad av individuellt anpassad handledning för underlätta det konstnärliga arbetet. Som lärare lägger jag ofta vikt vid hur personliga erfarenheter, intressen och värderingar manifesterar sig i ett konstnärligt berättande och uttryck. 

Jag började arbeta med video, ljud och digitala medier när jag studerade fri konst på Konstfack i början på 90-talet. I dag är sådana tekniker centrala i mitt konstnärskap. Jag arbetar annars ofta med långsiktiga projekt som utgår ifrån politiska eller filosofiska ämnen och begrepp som t.ex. utopi, makt eller konflikt, och som kan resultera i verk i många olika tekniker – från videoinstallationer och animationer till trycksaker, teckningar, webbplatser eller performances/events.