Falkenbergs konstskola - distansutbildning

Agneta Nilsson

Som jag ser det så bygger konsten på konstruktioner där erfarenheterna, kunskapen och normerna är relaterade till den omvärld vi befinner oss i. Däri ligger också konstens trovärdighet.

Syftet med min undervisning är att förmedla kreativa tekniker, för att eleverna praktiskt skall kunna ta till sig ny kunskap. Konstens tillkommelse fodrar en mångfald av infallsvinklar. Att ge de studerande bättre arbetsmetoder som uppmärksammar fler valmöjligheter i arbetet, ser jag som en viktig del av undervisning. Studierna ger också studeranden möjlighet att konstruera sin verklighet och att subjektivt orientera sig i eget arbete.

Det finns ett talesätt - "nära skjuter ingen hare". Som jag ser det, är det "ungefärliga gestaltandet" ointressant! Intresset i gestaltningen bör ligga i en perfektion som är relaterad till uppsåtet. Min ambition är att eleverna skall upptäcka att en liten förskjutning av bildens uppbyggnad också förändrar bildens uttryck. Det krävs att man gör visuella erfarenheter för att den dialog jag för med eleverna i ateljén, också skall ge resultat. Därför är den tid som eleverna lägger ner i den egna ateljén, det som avgör elevernas utveckling..