Falkenbergs konstskola - distansutbildning

Allmänt

Studieformen främjar självständighet, kritiskt tänkande och dialog, vilket är ovärderliga kunskaper inom det konstnärliga området. I utbildningsformen finns en självklar respekt för individens särart och en minskad benägenhet till likriktning. Vi ser en heterogen studerandegrupp som en fördel, det minskar likriktning och ökar acceptans. Våra studerande möts utifrån vitt skilda platser, livssituationer och erfarenheter och det berikar lärprocessen.

Inom skolan finns ett stort intresse för hur vi på bästa sätt kan möta framtidens krav på yrkesverksamhet inom det konstnärliga området, samt nya generationers syn på lärande. Vi utvecklar ständigt konstutbildningen vidare. I dialog med de studerande söker vi innovativa lösningar för hur den kommunikation, som är så central inom ämnet, ska ske. I takt med att internet som kommunikationsmedel förändras sker även förändringar av våra utbildningar.