Falkenbergs konstskola - distansutbildning

Undervisningen

Utgångspunkten hos de undervisande konstnärer som arbetar på skolan är var och ens egna konstnärliga kompetens och intresseområde. Skolans lärare tillhör olika generationer och har lång erfarenhet av traditionell konstutbildning. En mängd olika praktiker inom det konstnärliga området finns representerade i lärarkåren.

De fyra lärare som undervisar återkommande under läsåret är: Tanja Airaksinen, Jon Brunberg, Jonas Ellborg, Charlotte Enström.