Falkenbergs konstskola - distansutbildning

Visioner och ritualer

Kurs i abstrakt måleri.

I kursen kommer du att hitta ingångar till abstrakt måleri, både handgripligt genom eget skapande, och historiskt.

Kursen handlar om att bli varse de egna visionerna; vad de kräver för att kunna växa, vilket motstånd vi ofta möter som kreativa personer och hur vi hanterar det.

I kursen kommer deltagarna öva sig på att låta processen ha sin egen gång, hitta säkerheten att låta saker ske av sig själva, låta sig överraskas, och att se på resultatet med öppen blick. Ofta handlar det om att skapa egna ritualer för att skapa en plats där det oväntade, absurda, spännande kan ske, vilket är en andlig metod och väg.

Kursen berör teman ur vår samtid. Vilket ställningstagande innebär det att tillverka sina egna verktyg? Vi lever i en tid av nästan renodlad konsumtion. Verklig kreation är ovanlig; saker omarbetas, approprieras, återanvänds, i ett socialt/ekonomiskt regelverk. Utanför normaliteten växer skogen. Tanken är att vi ska gå in i den så djupt vi vågar, och se vad som händer.

Vi kommer ta upp och titta på andra konstnärskap, allt från David Lynch till Raphaela Vogel och Malevitch.

Kursen kommer också att ge metoder till att gå på djupet med material; vi kommer tillverka egna verktyg att måla med och egen färg.

Ni kommer att behöva 5 eller mer sorters pigment, trälim, och burkar att blanda färg i. Även andra bindemedel kan vara intressanta , som t.e.x vinyl grundering från byggvaruhuset, men även vanliga ägg.

Samt kraftigt papper och bomullsduk.

Emil Holmer är utbildad på konsthögskolan i Umeå, och har sedan dess bott i Berlin , där han varit yrkesutövande konstnär i närmare 20 år. Han är abstrakt expressiv målare, med dragning åt både Primitvism och Science fiction. Har en bred erfarenhet av en rad olika medium och uttrycksformer, och blandar gärna influenser. Musik, konkret och abstrakt såväl som mer konventionell, är en viktig del i hans skapande.

www.emilholmer.com

Priset för kursen är 3200 sek.

Anmälan: ansokan@falkenbergskonstskola.se Frågor om kursen: emilholmer@gmail.com

Tiden är 2 augusti -12 augusti , 8 dagars handledning.