Falkenbergs konstskola - distansutbildning

Ansökan till KG I och KG II

Heltidsutbildningar med studiemedel.

Möjligheten att ansöka till läsåret 2017/18 startade den 15 februari 2017. Sista dag att ansöka är den 29 maj. 15 juni skickar vi antagningsbesked via e-post.

Du kan ansöka digitalt på webbplatsen fine art education. 

Här söker du till KG I

Här ansöker du till KG II

Möjligheten finns också att skicka ansökan via e-post till:

ansokan@falkenbergskonstskola.se

Vi behöver

  • gymnasiebetyg
  • personuppgifter (i ett textdokument om du ansöker via e-post)
  • 5-10 arbetsprover
  • personligt brev 

Du fotograferar dina arbeten (teckning, måleri, skulptur, installation m.m) och skickar dem som jpg eller pdf filer till oss. Vill du ansöka med videoarbeten så bifogar du länkar till vimeo eller youtube. Det är inget krav men vi rekommenderar att du inkluderar en eller ett par teckningar i dina arbetsprover.

Beskriv varför du vill studera konst hos oss. Brevet bör innehålla max 2000 tecken. Vi vill gärna att du nämner vilken typ av konstnärliga uttryck du tycker mest om att arbeta med, om du har speciella motiv som du återkommer till. Berätta dessutom gärna om vad du själv uppskattar att se, t ex någon favoritutställning eller konstnär, filmare, designer som intresserar dig.

Vi vill gärna att du berättar hur du tänker dig finansiera studierna, genom studiemedel eller annat. Det kan du också nämna i ditt personliga brev. 

Vårt första år, KG I, kan du ansöka till utan förkunskaper. Till KG II kan du ansöka om du har förkunskaper genom egenstudier eller tidigare konstutbildning. Vårt andra år, KG II, riktar sig till dig som vill söka högre utbildning eller fördjupa och utveckla ditt konstnärskap. Läs mer under utbildningar. Om du är osäker på vilken av våra utbildningar som passar dig så kan du ansöka till båda. Vi placerar dig då där vi tycker du passar bäst utifrån ditt ansökningsmaterial. 

Våra heltidsutbildningar är CSN berättigande och står under tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan.

Vilken typ av filer kan jag söka med?

Du kan ladda upp arbetsprover i följande format: .gif .jpg .png. Max 3 MB per fil.

Intyg och andra bilagor ska du ladda upp som .pdf.

Du kan bifoga länkar med video och ljud via Vimeo, Youtube, SoundCloud, eller Instagram. Om du lösenordsskyddar ditt mediaklipp ska du ange lösenordet i beskrivningen av ditt arbetsprov. 

Antal årselevplatser

KG I,  12 platser
KG II, 12 platser

Utbildningens längd 

40 veckor 

Kurstider 2017-18

Kurstart 21 augusti.

2017-08-21 - 2018-05-25 

Avgift 

16000 kr per läsår. Obs möjligheten finns att söka extra studiemedel (merkostnadslån) till avgiften. 

Behörighetskrav

Behörighetskravet är genomgången gymnasieskola, gymnasiesärskola eller motsvarande. Du kan också vara behörig om du på annat sätt bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen.

Sökande till KG II ska ha förkunskaper i from av tidigare utbildning eller egenstudier.

Studiemedel

KG I och II  är konst- och kulturutbildningar som finansieras av statsbidrag och är studiemedelsberättigande. Från och med hösten det år du fyller 20, kan du söka studiemedel. Kontrollera med CSN att du har rätt till studiemedel, innan du ansöker, du har även möjlighet att söka extra studiemedel motsvarande terminsavgiften.

Olika typer av studiemedel

Avdelning A2 är egentligen för studier på gymnasienivå. Våra utbildningar är dock på eftergymnasial nivå till sitt innehåll, det är bara själva studiemedelskvoten som är på gymnasienivå. 

Skillnaden mellan olika studiemedel är viktig om du planerar att fortsätta studera vidare i framtiden. Om du går en A2-utbildning använder du enbart studiemedelsveckor för gymnasiestudier, och kommer efter utbildningen att ha kvar dina veckor med studiemedel för eftergymnasiala studier. 

Studiemedel även om du är under 20

I vanliga fall kan du inte få studiemedel för studier på gymnasienivå förrän hösten det år du fyller 20, men A2 utbildningar ger rätt till studiemedel även före 20 års ålder. 

Merkostnadslån för studerandeavgiften

De flesta utbildningar konst och kulturutbildnignar tar ut en studerandeavgift för undervisningen. För de utbildningar som ger rätt till studiemedel finns möjlighet att ta ett så kallat merkostnadslån genom CSN. Beroende på kostnaden kan du låna till hela eller en del av avgiften. Läs mer om studerandeavgifter.

För mer information om studiemedel: www.csn.se

Bild: Jasmina Stranne och Malin Andersson, studerande 2012