Falkenbergs konstskola - distansutbildning

Lärplattformen

Den kan sägas motsvara skolans fysiska byggnad och här finns individuella ateljéer, klassrum, lärarrum, administration/kontor, bibliotek m m. Inloggningen till extranätet är personlig och endast våra studerande och lärare har tillgång till undervisningen.

Skolans långa erfarenhet av undervisning via internet tillsammans med de studerandes synpunkter har varit av stor vikt vid utformningen av vår lärplattform. Just nu arbetar vi med utvecklignen av vår nya plattform som kommer börja används under läsåret 2017/18.

Extranätets innehåll

 

Startsida

Här finns en överblick över skolans olika avdelningar, samt en överblick på olästa inlägg.

 

Anslagstavla

Här publiceras arbetsuppgifter, föreläsningar m m.

 

Klassateljé

Varje klass har en gemensam ateljé. Här kan alla i klassen kommunicera med varandra och ge varandra respons på arbetet samt diskutera tekniska frågor och t.ex. aktuella utställningar och konstnärspresentationer.

 

Ateljéer

Varje studerande har en egen ateljé där arbetet redovisas. Här kommunicerar den studerande och läraren med varandra och för en dialog kring innehållet i inläggen, både i bild och text. Övriga studerande kan läsa dialogen men inte kommunicera i den.

 

Gallerier

Varje användare har ett galleri som innehåller de bilder som har publicerats i den egna ateljén eller bloggen.

 

Bloggar

Varje användare har en blogg. Bloggen har inget direkt med skolans undervisning att göra, utan är mer ett socialt verktyg, som fikarummet i en fysisk skola. Alla elever (oavsett klass) och lärare kan läsa varandras bloggar och kommentera varandras blogginlägg.

 

Skolnytt

Här publiceras generell information från skolan.

 

Resurser

Skolans bibliotek. Här finns dokumentationer, undervisningsmaterial m m.

 

Övrigt

Sökfunktioner och loggbok. Loggboken visar vem som är inloggad för tillfället, samt vilka som har varit inloggade det senaste dygnet.