Falkenbergs konstskola - distansutbildning

Lärplattformen

Länk till vår lärplattform.

Den kan sägas motsvara skolans fysiska byggnad och här finns individuella ateljéer, klassrum, lärarrum, administration/kontor m m. Inloggningen till extranätet är personlig och endast våra studerande och lärare har tillgång till undervisningen.

Skolans långa erfarenhet av undervisning via internet tillsammans med de studerandes synpunkter har varit av stor vikt vid utformningen av vår lärplattform. Just nu arbetar vi med utvecklignen av vår nya plattform som kommer börja används under läsåret 2018/19.

Extranätets innehåll

Startsida

Här finns en överblick över skolans olika avdelningar.

Lärarteman

Här publiceras arbetsuppgifter, föreläsningar m m.

Gruppateljé

Varje klass har en gemensam ateljé. Här kan alla i klassen kommunicera med varandra och ge varandra respons på arbetet samt diskutera tekniska frågor och t.ex. aktuella utställningar och konstnärspresentationer.

Ateljéer

Varje studerande har en egen ateljé där arbetet redovisas. Här kommunicerar den studerande och läraren med varandra och för en dialog kring arbetet som visas. Övriga studerande följer med i handledningen och kan även lämna egen kommentar. 

Mediafiler

Varje användare har ett galleri som innehåller de bilder som har publicerats i den egna ateljén eller bloggen. 

Skolinfo

Här publiceras generell information om skolan och utbidningarna.

Anslag

Här publiceras information av olika slag som utställningar, stipendier m.m.