Falkenbergs konstskola - distansutbildning

Allmänt

Falkenbergs konstskola grundades 1984. På skolan i Falkenberg bedrevs konstutbildningar i femton år innan våra distansutbildningar startade som ett experiment år 2000. Några år senare inriktade sig skolan på enbart distansutbildning via internet och nu har vi sjutton års erfarenhet av utbildning i denna studieform. Inom skolan finns i och med denna bakgrund en unik erfarenhet av att bedriva konstutbildning i fysisk form såväl som på distans.

Inom skolan finns ett stort intresse för hur vi på bästa sätt kan möta framtidens krav på yrkesverksamhet inom det konstnärliga området, samt nya generationers syn på lärande. Studieformen främjar självständighet, kritiskt tänkande och dialog, vilket är ovärderliga kunskaper inom det konstnärliga området. I utbildningsformen finns en självklar respekt för individens särart och en minskad benägenhet till likriktning. Vi ser en heterogen studerandegrupp som en fördel, det minskar likriktning och ökar acceptans. Distansupplägget gör att våra studerande kan vara bosatta var som helst i världen där det finns tillgång till internet. Våra studerande möts utifrån vitt skilda platser, livssituationer och erfarenheter och det berikar lärprocessen.

Våra utbildningar är i första hand förberedande för högre studier inom det konstnärliga området, t ex konst- och designhögskola, arkitektutbildning, bildlärarutbildning m m. Utbildningarna kan också vara en fortbildning för redan verksamma eller ge en konstnärlig kompetens som kan vara användbar inom de flesta yrkesområden.

KG I och KG II är konst och kulturutbildningar och vi står sedan 2009 under tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan. De godkänner, gör tillsyn och granskar kvaliteten på utbildningarna. Utbildningarna är studiemedelsberättigande och skolan har sammanlagt 24 statsbidragsfinansierade utbildningsplatser, 12 st i varje utbildning. Sedan 1991 är Stiftelsen Falkenbergs Konstskola huvudman.

Läs mer genom att klicka på rubriken.

 

Handledning

Undervisningen är strukturerad så att du får ett schema indelat i block. I de flesta fall pågår ett undervisningsblock en till tre veckor. För varje block finns en ansvarig lärare som anges på schemat. En fast lärarkår är knuten till skolan och det medför att du möter samma personer flera gånger under ett läsår vilket ger goda förutsättningar för ett fördjupat samtal i ateljéerna. Gästlärare bidrar till bredd i undervisningen.

Undervisningen sker genom att du loggar in på en lärplattform där det finns uppgifter och referensmaterial. Här laddar du upp bilder på ditt arbete och får återkoppling från lärarna via text och bild och ibland via webbkamera eller telefon. Materialet ligger kvar under läsåret och ger dig möjlighet att gå tillbaka och läsa ateljésamtal, konstnärspresentationer och genomgångar hur många gånger du vill och när du vill. Denna struktur där lärarna finns till hands samtidigt som det alltid går att gå tillbaka och reflektera ger dig goda förutsättningar att fördjupa dina kunskaper i de olika ämnena.

Läs mer genom att klicka på rubriken.

 

Lärplattformen

Den kan sägas motsvara skolans fysiska byggnad och här finns ändamålsenliga ateljéer, lärarrum, administration/kontor, bibliotek m m. Inloggningen till extranätet är personlig och endast våra studerande och lärare har tillgång till undervisningen.

Skolans långa erfarenhet av undervisning via internet tillsammans med de studerandes synpunkter har varit av stor vikt vid utformningen av vår lärplattform.

Läs mer genom att klicka på rubriken.

 

Lärare

Utgångspunkten hos de undervisande konstnärer som arbetar på skolan är var och ens egna konstnärliga kompetens och intresseområde. Skolans lärare tillhör olika generationer och har lång erfarenhet av traditionell konstutbildning. En mängd olika praktiker inom det konstnärliga området finns representerade i lärarkåren.

Under kommande läsår är vi fem lärare som undervisar återkommande: Tanja Airaksinen, Jonas Ellborg, Charlotte Enström och Agneta Nilsson tillhör den fasta lärarkåren. Återkommande gästlärare är bl a Jon Brunberg, Sonia Hedstrand och Åsa Franck. Under läsåret 2016/17 så har vi även workshops med Oskar Korsár, Mattias Idunger och Kristina Matousch som handledare. 

Varje år har vi ett antal gästlärare med olika konstnärliga inriktningar. Genom åren har vi haft kortare och längre besök av många undervisande konstnärer: Zsusanna Larsson Gilice, Sara Lundén, Anders Romare, Peter Ern, Klara Kristalova m fl. Kommande läsår kommer antalet kurser med gästlärare att öka på skolan.

Läs mer om våra lärare genom att klicka på rubriken.