Falkenbergs konstskola - distansutbildning
Historik

Vi är den första konstskolan på distans. Inom konst och kultur är vi de enda som erbjuder konstutbildning på heltid på distans.  Falkenbergs konstskola grundades 1984. På skolan i Falkenberg bedrevs konstutbildningar i sexton år innan våra distansutbildningar startade som ett experiment år 2000.

Några år senare inriktade sig skolan på enbart distansutbildning via internet och nu har vi nitton års erfarenhet av utbildning i denna studieform. Inom skolan finns i och med denna bakgrund en unik erfarenhet av att bedriva konstutbildning i bunden form såväl som på distans.

 

Lärplattformen

Länk till vår lärplattform.

Den kan sägas motsvara skolans fysiska byggnad och här finns individuella ateljéer, klassrum, lärarrum, administration/kontor m m. Inloggningen till extranätet är personlig och endast våra studerande och lärare har tillgång till undervisningen.

Skolans långa erfarenhet av undervisning via internet tillsammans med de studerandes synpunkter har varit av stor vikt vid utformningen av vår lärplattform. Just nu arbetar vi med utvecklignen av vår nya plattform som kommer börja används under läsåret 2018/19.

Läs mer genom att klicka på rubriken.

Allmänt

Studieformen främjar självständighet, kritiskt tänkande och dialog, vilket är ovärderliga kunskaper inom det konstnärliga området. I utbildningsformen finns en självklar respekt för individens särart och en minskad benägenhet till likriktning.

Våra studerande möts utifrån vitt skilda platser, livssituationer och erfarenheter och det berikar lärprocessen. Inom skolan finns ett stort intresse för hur vi på bästa sätt kan möta framtidens krav på yrkesverksamhet inom det konstnärliga området, samt nya generationers syn på lärande.

Läs mer genom att klicka på rubriken.

 
Målsättning

Våra uttbildningar är i första hand förberedande för högre studier inom det konstnärliga området, t ex konst- och designhögskola, arkitektutbildning, bildlärarutbildning m m. 

Innehållet i utbildningarna gör dig väl rustad att möta de utmaningar som finns på en högre utbildningsnivå och inom yrkeslivet. De kunskaper och erfarenheter som utbildningarna leder till ser vi inte bara genom att många antas till högre utbildning utan inte minst för att nyfikenheten och förståelsen för ämnets komplexitet ackumuleras under tiden som våra utbildningar pågår.

Läs mer genom att klicka på rubriken

Innehåll

En konstnärlig utbildning kan beskrivas som en spiral där samma ämnen och problem återkommer efterhand, men med tiden med större djup, komplexitet och precision i frågeställningar, diskussion och arbete.

Kunskaperna som förmedlas behöver omvandlas till erfarenhet genom det konstnärliga arbetet, detta är centralt i båda utbildningarna. Både tid och engagemang är därför avgörande och något som alla som studerar på skolan behöver bidra med för att studiesituationen ska fungera på bästa sätt. 

Läs mer genom att klicka på rubriken.

Handledning

Kommunikationen äger rum på vår lärplattform. Här finns uppgifter och referensmaterial och du laddar regelbundet upp bilder på ditt arbete och får återkoppling från lärarna via text och bild och ibland via webbkamera eller telefon. I de flesta fall sker ateljésamtalen individuellt men vi har även gemensamma genomgångar. Materialet ligger kvar under läsåret och ger dig möjlighet att gå tillbaka och läsa ateljésamtal, konstnärspresentationer och genomgångar hur många gånger du vill och när du vill. Denna struktur där lärarna finns till hands samtidigt som det alltid går att gå tillbaka och reflektera ger dig goda förutsättningar att fördjupa dina kunskaper inom olika områden.

Läs mer genom att klicka på rubriken.

 
Arbetstid

Våra utbildningar är utformade för att du som studerande ska ägna åtta timmar om dagen åt studierna. Utbildningarna är på heltid och kräver god arbetsdisciplin och självständighet även om utbildningsformen inte alltid kräver fasta arbetstider. Vid några tillfällen per år behöver alla studerande vara närvarande samtidigt, men som regel finns utrymme att förlägga arbetstiderna individuellt. Handledningen sker dock på dagtid (CET +01:00). Våra lärare är som regel tillgängliga på dagtid mellan 09.00 och 16.00. 

Kostnader

KG I och II  är konst- och kulturutbildningar som finansieras av statsbidrag och är studiemedelsberättigande. En mindre del av kostnaden för utbildningen betalar den studerande själv. 16000 kr är avgiften för ett helt läsår på 40 veckor (8000 kr per termin). 

De flesta konst och kulturutbildningar tar ut en studerandeavgift för undervisningen. För de utbildningar som ger rätt till studiemedel finns möjlighet att ta ett så kallat merkostnadslån genom CSN. Läs mer om studerandeavgifter.

Läs mer om studiemedel.