Falkenbergs konstskola - distansutbildning

Ettåriga heltidsutbildningar i konstnärlig gestaltning.

En konstnärlig utbildning kan beskrivas som en spiral där samma ämnen och problem återkommer efterhand, men med tiden med större djup, komplexitet och precision i frågeställningar, diskussion och arbete.

Utbildningarna ger grundläggande och fördjupade kunskaper och färdigheter inom det konstnärliga området och tränar dig i konsten att se, reflektera, söka uttryck, skapa och gestalta. Studieformen via distans främjar självständighet, kritiskt tänkande och dialog. 

Kunskaperna som förmedlas behöver omvandlas till erfarenhet genom det konstnärliga arbetet, detta är centralt i båda utbildningarna. Både tid och engagemang är därför avgörande och något som alla som studerar på skolan behöver bidra med för att studiesituationen ska fungera på bästa sätt. Båda våra utbildningar är på heltid och det optimala är att ägna åtta timmar om dagen åt studierna.  

 

Om KG I  -  Konstnärlig grundutbildning I

Inga förkunskaper krävs för att ansöka.

I KG I kommer du att möta en mängd olika teman under läsårets 40 veckor. Du kommer att arbeta med olika material och tekniker som t ex teckning, måleri, fotografi, video m.fl. Första året på en konstskola är ofta en möjlighet att prova på en mängd olika sätt att använda sin kreativitet, för att se vad som passar just dig. Under året fokuserar vi mycket på konstnärliga grunder som komposition, färglära, volymgestaltning m.m. Samtalen kretsar kring både teknik och det konstnärliga uttrycket. 

Utbildningen ska utveckla din förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar under det konstnärliga arbetet samt att självständigt urskilja, formulera och lösa problem. Den konstnärliga processen är central i utbildningen, handledningen är dialogorienterad och du tränar på att skissa, planera och att använda dig av det som kommer upp i arbetsprocessen. Du tränar även på att sålla, fokusera och på att presentera ditt arbete.

Du studerar för det mesta i temablock om en till tre veckor. En lärare ansvarar för undervisningen under den period som temat pågår. Under året kommer du att träffa våra fasta lärare regelbundet i ett rullande schema, men även möta gästlärare som kommer på kortare besök i form av workshops. Vi har en hög lärarnärvaro på skolan och lärarna arbetar som regel 25 - 35 timmar per vecka. 

Centralt i utbildningen är den individuella handledningen där du i dialog med lärare och klasskamrater söker efter vägar att utveckla ditt arbete vidare. Det konstnärliga arbetet kännetecknas av öppenhet och en undersökande hållning. Skolan står för en demokratisk grundsyn och vi ser olikheter som en styrka som bidrar till en bra lärprocess.

 

Om KG II  -  Konstnärlig grundutbildning II

Förkunskaper krävs. Du kan ansöka om du har motsvarande KG I sedan tidigare eller har förkunskaper via egenstudier.

I KG II tränar du på att planera och utföra konstnärligt arbete och på att lösa komplexa problem. Under utbildningen kommer du att arbeta i längre projekt där du får möjlighet att utveckla ditt eget uttryck. Du väljer i högre grad än tidigare material och teknik efter ditt individuella intresseområde. Under andra året finns det möjlighet att fördjupa sig i det du fann mest intressant i KG I (eller annan motsvarande utbildning på konstskola). 

Utbildningen ska särskilt utveckla förmågan att självständigt integrera och använda kunskaper i färg och form samt utveckla förmågan att hantera komplexa företeelser och sammanhang. 

I KG II arbetar vi mer med att reflektera kring det konstnärliga innehållet i arbetet. Vi fokuserar mer på dina egna idéer och vad du vill berätta och uttrycka med ditt skapande. I syfte att utvecklas vidare och undvika att fastna i invanda mönster så är det ofta nödvändigt att öva sig i att använda kritiskt tänkande och att ifrågasätta. Vi arbetar mot målet att du ska utveckla ett eget bildspråk och kunna ta dig vidare till studier på högskola eller självständigt konstnärskap efter utbildningen.

Centralt i utbildningen är den individuella handledningen där du i dialog med lärare och klasskamrater söker efter vägar att utveckla ditt arbete vidare. Det konstnärliga arbetet kännetecknas av öppenhet och en undersökande hållning. Skolan står för en demokratisk grundsyn och vi ser olikheter som en styrka som bidrar till en bra lärprocess.

 

Läs mer genom att klicka på rubriken.

 

Alumner

Alumner är öppet för alla som har gått på Falkenbergs konstskola, i Falkenberg eller på distans via internet.
 Det är en avdelning i vårt extranät där du kan fortsätta dialogen med före detta studerande och lärare. Är du intresserad och vill veta mer? Kontakta skolan!

 

Nya Ateljén

Nya Ateljén är en samlingsrubrik för konstkurser med olika innehåll och längd, som inte är studiemedelsberättigade. Kurser av detta slag anordnas när skolan bedömer att det finns tillräckligt intresse, dvs minst tio intresserade sökande.