Falkenbergs konstskola - distansutbildning
Ettårig heltidsutbildning - KGI

Konstnärlig grundutbildning I

Inga förkunskaper krävs för att ansöka.

I KG I kommer du att möta en mängd olika teman under läsårets 40 veckor. Du kommer att arbeta med olika material och tekniker som t ex teckning, måleri, fotografi, video m.fl. Första året på en konstskola är ofta en möjlighet att prova på en mängd olika sätt att använda sin kreativitet, för att se vad som passar just dig. Under året fokuserar vi mycket på konstnärliga grunder som komposition, färglära, volymgestaltning m.m. Samtalen kretsar kring både teknik och det konstnärliga uttrycket. 

Utbildningen ska utveckla din förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar under det konstnärliga arbetet samt att självständigt urskilja, formulera och lösa problem. Den konstnärliga processen är central i utbildningen, handledningen är dialogorienterad och du tränar på att skissa, planera och att använda dig av det som kommer upp i arbetsprocessen. Du tränar även på att sålla, fokusera och på att presentera ditt arbete.

Läs mer genom att klicka på rubriken.

 

Ettårig heltidsutbildning - KGII

Konstnärlig grundutbildning II

Förkunskaper krävs. Du kan ansöka om du har motsvarande KG I sedan tidigare eller har förkunskaper via egenstudier.

I KG II tränar du på att planera och utföra konstnärligt arbete och på att lösa komplexa problem. Under utbildningen kommer du att arbeta i längre projekt där du får möjlighet att utveckla ditt eget uttryck. Du väljer i högre grad än tidigare material och teknik efter ditt individuella intresseområde. Under andra året finns det möjlighet att fördjupa sig i det du fann mest intressant i KG I (eller annan motsvarande utbildning på konstskola). 

Utbildningen ska särskilt utveckla förmågan att självständigt integrera och använda kunskaper i färg och form samt utveckla förmågan att hantera komplexa företeelser och sammanhang. 

I KG II arbetar vi mer med att reflektera kring det konstnärliga innehållet i arbetet. Vi fokuserar mer på dina egna idéer och vad du vill berätta och uttrycka med ditt skapande.

Läs mer genom att klicka på rubriken.

Sommarkurs: Skulptur som process

Från materialkedjor till anknytningsteori.

Kursen är för dig som vill utveckla din konstnärliga process, har erfarenhet av skulptur, eller vill börja göra objekt, men inte tagit steget ännu.

Kursen har som syfte att introducera och arbeta med skulpturala grepp så som skala, symboler, bearbetandet av material, det kollektiva förståelsen för hur material känns, tredimensionalitet. Detta tar plats inom en generös ram där processen står i fokus.

Målet är att ni i slutet av kursen har producerat många objekt, skissat, fått metoder som ni kan använda i konstnärliga processer generellt, samt gjorts uppmärksam på den rytm och olika stadier en utvecklingsprocess genomgår.

Skicka intresseanmälan redan nu till: brovall@googlemail.com

Kurlsedare: Veronica Brovall

Tid: Frivillig zoom start

fredag 25 juni för att ta upp frågor om material, förberedelser etc,

mer detaljerad material förslagslista kommer också att skickas ut.

Kursen börjar måndag 28 juni och avslutas 8 juli.

Pris: 3600 kr

Läs mer genom att klicka på rubriken!

 
Sommarkurs: Visioner och ritualer

Kurs i abstrakt måleri.

I kursen kommer du att hitta ingångar till abstrakt måleri, både handgripligt genom eget skapande, och historiskt.

Kursen handlar om att bli varse de egna visionerna; vad de kräver för att kunna växa, vilket motstånd vi ofta möter som kreativa personer och hur vi hanterar det.

I kursen kommer deltagarna öva sig på att låta processen ha sin egen gång, hitta säkerheten att låta saker ske av sig själva, låta sig överraskas, och att se på resultatet med öppen blick. Ofta handlar det om att skapa egna ritualer för att skapa en plats där det oväntade, absurda, spännande kan ske, vilket är en andlig metod och väg.

Emil Holmer är utbildad på konsthögskolan i Umeå, och har sedan dess bott i Berlin , där han varit yrkesutövande konstnär i närmare 20 år. Han är abstrakt expressiv målare, med dragning åt både Primitvism och Science fiction. Har en bred erfarenhet av en rad olika medium och uttrycksformer, och blandar gärna influenser. Musik, konkret och abstrakt såväl som mer konventionell, är en viktig del i hans skapande.

www.emilholmer.com

Pris: 3200 kr.

Anmälan: ansokan@falkenbergskonstskola.se Frågor om kursen: emilholmer@gmail.com

Tiden är 2 augusti -12 augusti , 8 dagars handledning.

Skicka intresseanmälan redan nu till: ansokan@falkenbergskonstskola.se

Läs mer genom att klicka på rubriken.

Sommarkurs i färg och måleri

"Färgläran revolutionerade min syn på måleri" sa en av våra deltagare nyligen. Nu vill vi att flera ska få upptäcka möjligheterna med färg. Skicka intresseanmälan redan nu till: ansokan@falkenbergskonstskola.se

Omfattning 2 veckor, 8 dagars handledning. Du behöver dator, internet, kamera och målerimaterial för att delta.  28 juni - 9 juli.

Pris: 3200 kr

Kursen riktar sig till dig som är ny med färg och måleri – och även till dig som målat en del men inte riktigt kommit in i detta med färg och vilka möjligheter som finns.

Jag som leder kursen heter Tanja Airaksinen och jag har lång erfarenhet av att undervisa i måleri och färg, både på distans och i konventionell undervisning ”öga mot öga”. I botten har jag en gedigen utbildning från Konstfack och Kungliga Konsthögskolan.

Du kommer att få genomgångar av metoder och begrepp inom området och efterhand får du uppgifter att jobba med. Uppgifterna är dels grundläggande måleriövningar som går att utveckla och fortsätta testa sig fram med hela livet. Dels övningsuppgifter som handlar om att få syn på olika saker och bli mer van vid att blanda färg.

Vi diskuterar exempel ur konsthistorien och samtiden.

Läs mer genom att klicka på rubriken

Alumner

Alumner är öppet för alla som har gått på Falkenbergs konstskola, i Falkenberg eller på distans via internet.
 Det är en avdelning i vårt extranät där du kan fortsätta dialogen med före detta studerande och lärare. Är du intresserad och vill veta mer? Kontakta skolan!