Falkenbergs konstskola - distansutbildning

Felicia Udenius studerar 2022/23 från Uppsala

Funderade du länge på konststudier? 

Det var ett spontant beslut att ansöka. Jag ville byta riktning i mitt liv och två år tidigare hade jag plockat upp en pensel och fann en självklarhet i måleriet.
 Jag sökte runt på utbildningar, hittade till Falkenbergs konstskolas ansökningsportal mitt i ansökningstiden och på den vägen är det.


Varför valde du att studera konst på distans? 

Jag ville vara i min egen ateljé där jag kan lägga upp mina studietimmar själv och anpassa takten efter mina behov, utöver de fasta möten vi har.
 Det har också varit ovärderligt för mig att få vara i en miljö där jag känner mig trygg och får minimalt av intryck utifrån.


Vad har varit mest betydelsefullt att lära sig? 

Det mest betydelsefulla är att ha fått en ingång till en konstmiljö. En öppning av information, vägledning och kunskap från lärare och klasskamrater som förhoppningsvis kan leda mig framåt på en konstnärlig bana framöver i livet.


Vad är det roligaste du gjort under året, som gett dig själv mest? 

Denna konstutbildning har resonerat så väl med min själ. Kreativitet har gett mig en mening, som i sin tur ger mig glädje.


Hur är kontakten med lärarna? 

Mycket god. Men det hänger mycket på eget ansvar. Min upplevelse är att lärare finns tillgängliga och är villiga att hjälpa till då man ber om det.

Hur ser du på framtiden efter skolan, hur skulle du vilja fortsätta?Min plan är fortsatta studier, men jag skulle också vilja lära mig genom att att arbeta som konstnärsassistent till yrkesverksam konstnär.

Vad vill du säga till den som funderar på att söka till Falkenbergs konstskola? 

Kör! Det är perfekt om du vill prova på om konst är något för dig och om du vill lära dig i hemmamiljö första året i konstvärlden.

 

Hilda Jamili Studerar 2022/23 från Kungsängen

Vill du berätta om ditt beslut att studera på konstskola? 

Så länge jag kan minnas har skapande varit det som får mig att komma till liv. Min tro på Gud har gjort att en förundran över omvärlden alltid funnits med mig och tänt en iver att skapa. Att gå konstskola var en dröm som tidigt tog plats bland mina dagdrömmar. Men att låta andra se min konst var för mig lika utmanande som att tro på att andra vill lyssna på vad man har att säga och det tog tid för mig att komma dit. Min resa mot att söka till konstskola var lite som att åka spårvagn. Det tog sin tid och det var en del stopp på vägen, men idag är jag glad att det fick ta tid. Alla har sin resa och jag är tacksam för min.

Varför konstskola på distans? 

När jag upptäckte att den möjligheten fanns väcktes med en gång en nyfikenhet. Tanken på att skapa från en egen ateljéhörna lockade och det kändes som något som skulle passa mig. Jag visste inte riktigt vad jag skulle förvänta mig, utan gick in i utbildningen med en öppenhet. Att studera konst på distans har fungerat överraskande bra. Distansen hjälpte mig att stanna kvar i och njuta av min egen kreativa bubbla, istället för att börja jämföra den med andras. Jag utmanas hela tiden i att hitta vägar tillbaka till det egna drivet, komma på lösningar och dra nytta av min närmiljö och det är otroligt utvecklande. Jag ser mig själv växa varje dag. Jag har blivit ännu mer självständig, självgående och känner en större självtillit i mitt skapande.

Vad har varit betydelsefullt att lära sig?

Att skapandeprocessen är minst lika viktig som verket. Ibland visar den sig vara mer värdefull än verket i sig. Jag har funnit att skapandeprocessen är som en öppen dörr till att lära känna sig själv som konstnär och få en djupare förståelse för sitt konstnärskap. Den är en inbjudan till att göra nya upptäckter både om sig själv och sitt skapande. Det man plockar med sig från processen blir många gånger det som leder till utveckling och en fortsatt väg framåt. 

Vad är det roligaste du gjort under året?

Något jag fastnade oväntat mycket för var skulptur. Det var något med att följa ett skulpturalt verk och få se det växa fram som gjorde att jag blev totalt uppslukad. Det blev tydligt för mig hur varje verk har ett eget liv. Jag upptäckte också spänningen i att installera ett skulpturalt verk i en utomhusmiljö. Att flytta verket från ateljén till en ny miljö och få se det komma till liv på ett helt annat sätt gav mersmak. Att lära sig nya uttrycksformer har varit som att lära sig nya konstnärliga språk. Jag känner att jag har fått verktyg för att kunna uttrycka mer av det som finns inom mig. 

Hur är kontakten med lärarna?

Lärarna är närvarande, engagerade och intresserar sig för alla elevers konstnärliga arbete. Med sina erfarenheter och sitt seende tillför de saker som uppmuntrar och utmanar oss att komma ännu längre. De förmedlar en tro på oss var och en och visar ett starkt stöd under våra konstnärliga processer. Lärarna är lyhörda för våra behov och snabba med att ta hänsyn till önskemål. De gläds åt framsteg och lyfter fram den utveckling de ser. Jag har fått handledning som har hjälpt mig att skapa på sätt jag inte ens visste att jag var kapabel till. Jag har förvånats över min egen förmåga. 

Hur ser du på framtiden efter skolan, hur skulle du vilja fortsätta?

Jag hoppas att dörrar fortsätter öppna sig för mig till att kunna utbilda mig vidare. Jag vill samla på mig fler verktyg och se en ännu större utveckling hos mig själv. Det känns som att jag bara har börjat och jag vill utmanas och upptäcka ännu mer. Min förhoppning är att kunna fördjupa mig i projekt som rör ämnen jag brinner för, såsom min tro, jämställdhet och kvinnors rättigheter. 

Vad vill du säga till den som funderar på att söka till Falkenbergs konstskola?

Satsa och se vad som händer! Jag var själv lite rädd för att söka. Men tanken på att aldrig få reda på vad som kunde ha blivit var i slutändan värre. Det gav sista sparken i rätt riktning.

 

Josephine Cato studerar i KGII 2021/22 från Stockholm

Hur är det att studera konst på distans?

Jag tror att konststudier på distans för med sig olika sorters utmaningar för alla. För mig var självdisciplinen det svåraste att få grepp om i början på året. Min ateljé är mitt hem och jag suktas varje dag av alla former av bekväm distraktion. Det som hjälpte mig mest var att möta min klass över zoom och att få läsa om deras dagar på plattformen. Jag var inte den enda som distraherades. Alla jobbar under olika förutsättningar och att se hur alla använder sina situationer för att göra det allra bästa av sina unika situationer gav mig energi till att vilja göra det bästa av min.

Hur har du utvecklats under din tid på skolan?

Under KGII har jag gjort min största utveckling hittills. Redan under årets första vecka fick jag en kommentar av rektor Charlotte som ändrade hela min konstnärliga riktning. Det är fascinerande hur en så liten grej kan vända upp och ner på allt det man tror att man vet. Jag hade full fokus på måleri, och det har jag haft under hela mitt konstnärliga liv. Jag fick kommentaren under en av mina målningar. Där blev jag frågad om jag någonsin tänkt på att göra någon av mina verk till något tredimensionellt, vilket jag aldrig riktigt funderat över. Jag hade lekt med lera ett par gånger med det var ingenting jag fastnat för. Jag fick frågan i helt rätt tillfälle och blev nyfiken. Sedan den veckan har hela mitt arbete vänt och min lägenhet har blivit verkstad. Jag tror att jag alltid var menad för skulptur, jag behövde bara en knuff.

Trivs du med skolan och klassen?

Min upplevelse av skolan är väldigt varm med öppna och förstående lärare som alla har väldigt olika erfarenheter och utgångspunkter. Likadant känner jag kring den klass jag hamnat i. Som i alla situationer där individer blir till en grupp så tar olika människor olika roller. Det sker även på distans. Gruppen möts digitalt i utbyten av tankar, idéer, stöd, oro kring världssituationer, videor på hundar och bebisar eller bara för att jämföra vädret en vårmorgon på våra olika platser i landet. På många sätt är det som en vanlig klass, bara lite mer speciell.

Hur är lärarna och kommunikationen med dem?

Min upplevelse med lärarna på skolan har varit väldigt positiv. Jag blev tilldelad en mentor i början av året som jag haft många givande samtal med. Tanja Airaksinen är otroligt lätt att prata med och när jag beter mig som att jag är i trotsåldern och tror att jag vet bäst så fortsätter hon att ge tips och visar ett imponerande tålamod. Jag har även haft mycket kontakt med Veronica Brovall och jag känner fortfarande efter varje möte som att jag precis klivit ut från ett väldigt lyckat möte hos psykologen, alltid med nya perspektiv på saker och ting, alltid med något nytt i huvudet som jag snabbt skriver ner. Det här är bara två av den grupp inspirerande konstnärer som är väldigt generösa med att dela sina erfarenheter.

Hur ser du på framtiden efter skolan? Kommer du fortsätta med konstnärligt skapande/siktar du på högre utbildning?

Jag siktar för tillfället på högre utbildning då jag känner att det finns mycket för mig där att hämta. Oavsett vad konsthögskolan vill i år så fortsätter jag med mitt skapande och planerar inte att sakta ner. Detta året på skolan har påmint mig om att det finns oändligt med sätt att vara konstnär och det som händer, det händer. Jag fortsätter ändå. Idag känner jag att jag står på en stadig grund och jag har verkligen skolan att tacka för det.

Vad vill du säga till den som funderar på att söka till Falkenbergs konstskola?

Till den som går och funderar på att söka; kör bara, och gör det absolut bästa av din situation, ta vara på allt, njut. Du har så mycket att vinna.

Se exempel på Josephines arbete här!

 

Amanda Rasmussen studerar i KGI 2021/22 från Stockholm

Det började med att jag var intresserad av att utbilda mig inom konst och såg en annons i en tidning. Nu när jag går på skolan kan jag säga att känslan jag fick av annonsen stämmer bra med hur skolan är. Det är en jättebra utbildning.

Hur har du utvecklats under din tid på skolan?

Jag har fått en teknisk grund att stå på och lärt mig om många olika områden som jag inte ens hade tänkt på innan, till exempel rörlig bild. Skulptur kopplade jag till keramik innan. Nu har jag insett att det går att jobba med skulptur i många olika material och metoder, det är jättekul!

Hur är det att studera konst på distans?

Jag målar och tecknar helst på mindre papper, men jag har upptäckt att när det kommer till tredimensionella objekt gillar jag att jobba i större format. Från början hade jag inte  tillräckligt stor plats för jobba med mina skulpturer, men jag har löst det nu. Jag tror att studera konst på distans ger en sannare bild av hur det är att vara konstnär efter studierna. Man får uppfinna saker, leta material, hitta lösningar.

Hur är lärarna och kommunikationen med dem?

Lärarna är superbra och lätta att få tag på. Det är roligt att träffa dem, i och med att de är olika i hur de själva jobbar och de tänker om konst får jag många infallsvinklar på det jag gör. Det lärarna har gemensamt är att de förmedlar hur viktig den konstnärliga processen är. Det är en ny insikt för mig, jag hade inte tänkt på det viset innan jag började skolan.

Hur funkar det socialt på skolan?

Man har en klass omkring sig på plattformen och vi träffas ibland över zoom. Det är något unikt och häftigt att befinna sig i en klass där alla befinner sig på helt olika platser, är i olika åldrar och har olika erfarenheter. Alla i klassen visar vad de gör och är generösa med att dela med sig av sina arbetsprocesser. Det kan kännas sårbart att visa det man arbetar med i och med att det betyder mycket för en, men i och med att alla visar och det är en trygg miljö känns det lätt.

Vad vill du säga till den som funderar på att söka till Falkenbergs konstskola?

Gör det! Det är jätteroligt! Jag älskar verkligen den här skolan. Sök om du gillar att jobba flexibelt, självständigt och vill ha en bred konstnärlig grund.

Se exempel på Amandas arbete här!

 

Magdalena Eriksson studerar i KGI 2021/22 från Katrineholm

Det är kul att få berätta allt positivt om skolan, eftersom det är en stor, bra grej i mitt liv.

Det började med att jag scrollade på Facebook och det kom upp en annons. Ett och ett halvt år senare började jag på skolan. Jag är så glad över det! En massa möjligheter har öppnats i mitt huvud.

Hur är det att studera konst på distans?

För mig är det framför allt fördelar med att studera konst på distans. Dels av praktiska skäl, jag är ensamstående förälder och behöver vara tillgänglig och det finns ingen fysisk konstskola i den lilla staden som jag bor i. Dels har det med hur jag är som person att göra, jag tycker det är skönt att arbeta ostört och vara i min egen process.

Jag är inte direkt blyg men i vissa miljöer, i en grupp av människor i ett rum, kan jag känna att jag måste upprätthålla en social fasad som tar energi. För mig blir det ett störningsmoment att ständigt behöva kliva ur det jag gör för att delta i pågående samtal eller förklara något. Falkenbergs konstskola har en struktur där jag kan delta socialt. Tidigare i livet har jag känt mig hindrad av de sociala sammanhangen och känt mig låst.

Hur trivs du med skolan och i klassen?

Jag har äntligen hittat en utbildningsform som passar mig. Jag är jätteglad och nöjd över hela situationen. Det finns en gemenskap på plattformen på skolan och man lär känna personerna i klassen. Det är en trygg känsla. Jag vågar kliva ur min comfort zone och känner att det leder vidare och att jag vågar mer.

Hur har du utvecklats under din tid på skolan?

Utbildningen har gett mig grundläggande kunskaper om tekniker och konsthistoria. Sonias kurs i konsthistoria gjorde mig faktiskt så intresserad så att jag blev sugen att på att läsa mer på universitetsnivå.

I ateljéarbetet har jag släppt dåliga föreställningar och förväntningar på mig själv om vad jag ska göra och då försvann prestationsångesten. Det handlar inte om att prestera. Jag har insett att man får skapa det man vill! Jag siktar på högre utbildning inom området. På ett eller annat sätt är det detta jag vill hålla på med.

Vad vill du säga till den som funderar på att söka till Falkenbergs konstskola?

Sök! Jag själv hade tänkt på det i över ett år men jag var lite feg. Jag är så himla glad över att jag gjorde det.

Se exempel på Magdalenas arbete här!

 

Mia Borstrand studerar i KG II 2021/22 från Malmö

Hur är det att studera konst på distans?

En stor fördel med att studera konst på distans är att jag kan anpassa studierna till det livet jag lever. Det är en frihet. Min kreativitet kickar ofta igång på kvällen och då kan jag vara i mitt flow utan att känna mig bunden till en särskild plats.

Att inte ha en verkstad att arbeta i är mer likt hur det är att vara konstnär. Många saker som ser ut som nackdelar kan bli fördelar i längden. Att ta eget ansvar är svårt och utmanande men bygger samtidigt upp en realistisk bild av hur du behöver jobba.

Hur har du utvecklats under din tid på skolan?

Jag utvecklats på så många olika plan, till exempel ser jag konst på ett helt nytt sätt. När jag började första året på skolan trodde jag att måleriet var mitt medium. Nu har jag insett att varje medium erbjuder sitt eget uttryck och har ett språk. Det är en särskild kvalitet som inte kan översättas direkt till ett annat medium. Det konstnärliga arbetet handlar om att lära sig navigera i det och lyssna på den inre rösten.

Det är förvirrande att inse att det inte existerar rätt och fel och det öppnar upp en helt ny värld. Jag har blivit mer nyfiken och kan se och uppskatta fler kvaliteter och nyanser i konst än tidigare.

Hur är lärarna och kommunikationen med dem?

Lärarna har ett starkt engagemang. Jag har fått pepp som guidat mig mot att se och ta eget ansvar. Det viktigaste skolan har gett mig är att jag har blivit introducerad till verktyg och metoder för processen och hur man kan vidareutveckla den. Det är särskilt i Emil Holmérs och Veronica Brovalls undervisning som jag har fått många användbara verktyg som jag tror jag kommer ha nytta av efter skolan.

Rebecca har varit en jättebra mentor och öppnat för olika sätt att arbeta och tänka. Mycket av det jag har fått kommer jag nog att förstå senare, det går inte ta in allt nu på en gång.

Hur ser du på framtiden efter skolan?

Jag älskar att studera och hade kunnat studera konst hela livet. I framtiden ser jag mig som konstnär med en egen verksamhet. Jag är inte så intresserad av att bli känd, att bli ett namn, utan jag vill föra en fri pågående dialog med min konst och samarbeta och vara i dialog med andra. Till exempel i en konstnärsgrupp som arbetar tillsammans.

Vad vill du säga till den som funderar på att söka till Falkenbergs konstskola?

För ettan gäller det att vara öppen och nyfiken! Man får ett helt smörgåsbord av konstnärliga medium och uttryck serverat och man kan sen välja vad man vill djupdyka i.

Tvåan är utformad för att likna konsthögskolornas undervisning och det är stor skillnad mot ettan. I tvåan gäller det framför allt att vara beredd på att den egna motivationen är viktig. Det är mer navigation i tvåan. Du får så många fantastiska verktyg men du måste lägga ner arbete och tid för att få ut något av dem.

Här kan du ser exempel på Mias arbete!

 

Jason Andersson studerar i KG II 2021/22 från Nacka/Stockholm

Hur trivs du på skolan och hur är lärarna?

Jag trivs och att vi fick personliga mentorer i tvåan har varit superduper!

Lärarna är kunniga. De är uppmuntrande, generösa och delar med sig av mycket mer än bara ämnet. Storgenomgången där flera lärare ger återkoppling är ett bra exempel på hur bra och bred lärarkåren är. För mig har storgenomgången tillsammans med textkursen och portfoliotemat varit särskilt viktiga moment i utbildningen. Och kursen i konsthistoria, Sonia som har hand om den har ett helt bibliotek i huvudet.

Hur har du utvecklats under din tid på skolan?

Jag har utvecklat tekniska aspekter av måleri och skulptur men också hur jag tänker och pratar om konst. Fotografi är en teknik som jag kunde mycket om innan jag började på skolan. Jag har experimenterat mycket och jag har kopplat och inkorporerat fotografi på olika sätt i det jag gör. Som helhet har jag blivit öppnare för olika typer av uttryck.

Kunskap om konstnärliga metoder som handlar om att utveckla arbetet i ateljén, det är något jag tar med mig till livet efter skolan.

Hur är det att studera konst på distans?

Fördelen med att studera konst på distans är att man blir disciplinerad. Du måste själv vara den som har drivkraft. Andra fördelar är att man lär sig kommunicera i ord om det man håller på med och vad man vill göra plus att man måste lära sig dokumentera det man gör. Bra dokumentation är något man behöver sen om man vill söka högre utbildning, utställningar eller andra sammanhang.

Vad vill du säga till den som funderar på att söka till Falkenbergs konstskola?

Gör det! När du sen går på skolan, satsa på att vara öppen och prata om det du gör och engagera dig i dialogerna. Jag tror att det är ett bra sätt att få ut mycket av kurserna. Ju mer man ger desto mer får man tillbaka. Det är viktigt att du ger dig själv tid. Det kan vara mycket annat som drar i en men om du inte ger dig själv den tid du behöver gör du dig själv en björntjänst.

Här kan du se exempel på Jasons arbete!

 

Helene Sjödin studerar i KG II 2021/22 från Nacka

Min tid på skolan har varit oerhört givande. Varje lärare har bidragit med en pusselbit i min utveckling. De har gett mig redskap och metoder att arbeta med. Min mentor har betytt väldigt mycket för mig och mitt måleri har förändrats från grunden.

Helene Sjödin har studerat två år hos oss och hennes mentor är Anders Widoff.

Se exempel på Helenes arbete här!

 

Cipriano Calonico studerade i KG II 2020/21 från Malmö

Jag hade aldrig studerat på distansutbildning förut, min entusiasm var stor men samtidigt visste jag inte riktigt hur det skulle fungera. Det visade sig att det verkligen fungerade utmärkt för mig. Kurserna är mycket välstrukturerade och man märker tydligt att skolan har en stor och god erfarenhet av distansutbildning på konstskola. En av de viktigaste punkterna för mig var att arbeta med och lära känna många olika lärare. Alla lärarna är verksamma konstnärer i olika åldrar och olika discipliner och de har ett jättestort engagemang för studenterna. Möjligheten att vara i kontakt med de olika perspektiven som de olika lärarna erbjuder var för mig av stor betydelse för att utveckla min konstnärliga vision.

Å ena sidan erbjuder skolan möjligheten att fördjupa sig i det man redan gör men uppmuntrar också oss att experimentera och prova nya discipliner. Detta var av stor betydelse för mig och hjälpte till att bredda hur jag arbetar och tänker på konst.

 

Linda Dahl, studerade 2 år 2019-21 från Helsingborg

Innan jag sökte till Falkenbergs konstskola hade jag aldrig vågat ge konsten en ärlig chans. Efter några års velande kände jag till slut att ”jag måste göra det här” och skickade in min ansökan. Det visade sig bli ett av de bästa valen jag någonsin har gjort.

Den vägledning som jag har fått av alla lärare under utbildningen har varit otroligt meningsfull för mig. Nyfikenheten på mitt eget skapande har vuxit enormt och jag har fått större förståelse för mitt eget konstnärliga språk. Idag ser jag en framtid som konstnär, vilket jag inte vågade säga för ett år sedan. Instagram.com/lindordahlor

 

Malin Montelius studerade 2 år 2019-21 från Linköping

Att studera konst på distans kändes först lite främmande men efter snart två år har jag insett att det fungerar helt perfekt för mig. Jag kan gå in i på djupet när jag inte har distraktioner omkring mig och jag tycker om att vara i den arbetsbubblan. Jag kan välja själv när jag vill få hjälp och feedback i skolans plattform och det vill man ju med all stöttning och motivation man får där, inte bara från lärare utan även klasskamraterna.

– Vi är alla i klassen olika i våra uttryck och det har lärt mig hur mycket det finns att lära, jag är inte färdig förrän jag själv vill vara färdig med min konst. Med utbildningen har jag insett att jag vill fortsätta länge än. Den lusten att skapa konst är något jag inte hade kunnat få på egen hand. Balansen mellan konsthistoria, konstteori, få följa klasskamraternas individuella resor och växa på de sätten jag själv vill har varit ovärderligt för mig.

 

Studerande 2017-21

William C. Woxlin studerade två år 2019-21 från Borlänge >

Under mina två år på Falkenbergs Konstskola så har utbildningen gett mig möjligheten att utveckla mitt konstnärskap och mina kunskaper inom konst. Lärarna har stöttat, motiverat och inspirerat mig till att precisera mitt konstnärliga uttryck. Skolans utbildningsform, som inte är geografi skt bunden, har passat mig perfekt och var avgörande för mitt val av skola. Jag känner att jag fått de verktyg som jag behöver för att söka mig vidare till högre konstnärliga utbildningar och fått erfarenhet till att arbeta vidare med konsten. williamcwoxlin.se

Marie Wictorin studerade två år 2019-21 från Lidingö, Stockholm >

Min tid på Falkenbergs Konstskola har kommit att bli oersättlig för mig. Att studera på distans med fina klasskamrater och under ledning av utövande konstnärer som lärare har varit så givande och helt rätt tidpunkt i livet för mig. Det är en stor skillnad på hur jag tolkar och analyserar konst nu och med den vägledning som jag har fått så känner jag att jag har en stark grund att fortsätta växa i mitt eget skapande. mariewictorin.se

Ian Boholm, studerade första året 2019/20 från Lärbro, Gotland >

Under utbildningens gång har en mycket fin relation mellan lärare och klasskamrater växt fram. Plattformen som kurserna hålls på har blivit ett virtuellt klassrum där en genom dialog med lärare med mycket kunnighet och erfarenhet samt klasskompisar får utrymme att refl ektera och fördjupa sig i sitt eget skapande. Undervisningen känns relevant och jag upplever att det finns en känslighet och flexibilitet gentemot klassen som helhet men också för vars och ens uttryck och önskemål.

Justina Skidzeviciene Studerade andra året  2018/19>

Jag valde skolan på grund av distansundervisningen. Jag är väldigt glad över mitt val för jag sparade mycket tid och hade lättare att koncentrera mig på utbildningen. Det är väldigt intensiv undervisning med kunniga och kreativa lärare.

Min kreativitet har utvecklats oerhört mycket. Jag tycker att skolan bidragit till ökat självförtoende för mitt eget konstnärskap. Jag kommer att fortsätta våga tänka och skapa stort.

Michel Andersson Studerade två år 2017-19>

För mig har skolan betytt mycket, den har hjälpt mig på många sätt. Tillsammans med alla fantastiska lärare och all den konstnärliga energin har jag fått ännu större lust att ägna mig åt konst.

Idag ser jag livet ur en helt annan synvinkel. Konst är mitt liv och ångrar inte en sekund att jag valde just Falkenbergs konstskola. Det passade mig bra med distans. Jag gillar upplägget där de ser var och en, varje enskild individ får vara sig själv och får hjälp att utvecklas.

Nu är jag på slutspurten på mitt andra år och hade det funnits ett år till hade jag valt att fortsätta.

Sara Axelzon Studerade två år 2018-20>

Utbildningen har gett mig friheten att kunna utöva min kreativitet vart jag vill i världen. Den skrivna kommunikationen, att reflektera och sätta ord på mina tankar och verk och få en tydligare och djupare förståelse för dem har varit viktigt. Jättebra vägledning från engagerande lärare med fokus på dialog för att hjälpa och utmana oss elever att hitta oss själva i vårt skapande.

 

Galleri

Galleri Falkenbergs konstskola för utställningar. Här kan du få en inblick av vad våra studerande arbetar med under året.

 

Ateljébilder

Arbetsplatsens karaktär kan skifta beroende på förutsättningar och personlighet. Vissa studerande har tillgång till ett eget ateljérum där man inte behöver tänka på övrig interiör, medan andra har en del av t ex vardagsrummet som sin arbetsplats.

Vi rekommenderar den som vill studera på skolan att ha minst ett bord där arbetet kan ligga framme samt en väggyta för arbete i större format. Golvyta eller staffli med skivor kan också fungera.

Läs mer och se fler bilder genom att klicka på rubriken.

 

Studerande 2005 - 2017

Citat från läsåret 2017/18

"Alla dessa kurser i kombination har varit helt sjukt bra för min utveckling. Att lära mig lita och förstå hur mitt konstnärskap fungerar och att det blir bra/bättre konst om jag låter processen ske av sig själv än att behöva micromanage allt. Det har nämligen varit ett av mina större problem tidigare."

"Väldigt hög klass som förberedande skola för högre studier."

"Målet med studierna var att utveckla mig själv och mitt konstnärskap. Jag tycker helt klart att Falkenberg har lyckats möta mina behov och ta mig vidare framåt. Jag lyckades till och med komma vidare till nästa steg i min utbildningstrappa och det är helt klart Falkenbergs förtjänst då de fått ett par nödvändiga kugghjul att börja snurra uppe i mitt huvud. Kugghjul som jag inte visste fanns.. Eller hur jag skulle använda! Så ja, Falkenberg gav mig en bra grund för att nå mina mål."

"Mitt mål är att på något sätt arbeta självständigt med konsten vid sidan av mitt ”vanliga” arbetsliv. Jag känner mig väldigt mycket tryggare i mitt konstnärsskap efter dessa två år. Har lärt mig på så många olika områden och fått förståelse för hur olika ett konstnärsliv kan te sig." 

 

Citat från läsåret 2015/16

"Dom här åren har verkligen varit över förväntan! Det känns otroligt trist att dom här två åren är slut men jag ser framemot att ta allt jag har lärt mig och applicera det på mitt framtida skapande."

"Jag är så tacksam för året. Har lärt mig massor... Året på Falkenberg har gett mig nya perspektiv och fått mig att bejaka konsten. Den är en del av mig och det är jag stolt över. "

"Ett hjärtligt tack till er lärare som hjälpt mig framåt, över, under och igenom dessa två värdefulla år. Jag har lärt mig massor."

"Tack till alla lärare som undervisat och gett av sig själva och tolkat oss elever så bra i text, det finns en hel del trådar för mig att knögla igenom för att spara alla viktiga lärdomar. Utan falkenbergs hade jag förmodligen inte börjat fotografera på samma sätt som jag gör nu, vilket har lett till att jag kommer starta egen firma och satsa på att bli en "riktig" fotograf!"

 

Citat från läsåret 2014/15

"Tack så mycket för detta år! Jag har lärt mig mycket, om konst, min konst och mig själv. Jag har fått en ny syn på saker. Det har varit intressant att ta del av all den kunskap om erbjudits och den fantastiska möjligheten att få följa allas utveckling."

"Även om vi har pluggat på distans så känns det som att man känner varandra."

"Det är helt klart med vemod och lite sorg som jag avslutar denna underbara resa. Ni har alla påverkat mig med er konst på ett eller annat sätt. Jag kommer att sakna alla underfundiga inlägg vi har gett lärarna. Jag kommer att sakna alla intressanta inlägg av konstnärer. Alla ni lärare har gett mig mycket. Jag kommer att fortsätta läsa konsthistoria och färglära, nu vet jag i alla fall lite mer vad det handlar om." 

"Tänkte innan att detta är precis vad jag behöver och alla mina förhoppningar om denna utbildning har infriats. Tack alla ni kompetenta och stimulerande lärare för alla era intressanta och givande temablock! Tack också alla ni studenter som bidrar med lika mycket kunskap och stimulans genom era arbeten! Det har varit mycket givande att se era arbeten utvecklas! Också att följa de konstnärliga samtalen i era ateljéer. Jag har lärt mig väldigt mycket detta år som jag kommer att ta med mig i mina framtida konstnärliga projekt!"

 

Philip Björk Stiernström - Studerande 2014/15

Jag ville bli arkitekt. Mina utbildningsmål var tydliga när jag startade med konstutbildningen på Falkenbergs konstskola. Att kunna förbättra min förmåga att få ner en idé på papper genom att rita, teckna & måla för att kunna visa och förklara en tanke för en utomstående. Inte bara blev jag bättre på att få ner mina idéer på papper, utan jag fick det i en bredare utsträckning än vad jag hade förväntat och hoppats på.

Det unika upplägget av en distansutbildning sätter disciplinen på prov, men får du det att fungera blir vardagen mycket mer tillgänglig för dig själv. 

Idag studerar jag arkitektur i Århus, Danmark. Jag startade studierna här direkt efter mitt år på Falkenbergs konstskola och jag inser att mina erfarenheter av skolan är och har varit en hjälpande hand in i utbildningen. Jag kan omsätta mina idéer i olika former och tekniker, jag kan använda mig av begrepp och termer jag lärt mig och har haft det enklare att lägga upp ett arbetsschema anpassat för mig i förhållande till min utbildning.

 

John Ritchey - Studerande 2013-2015

Jag är evigt tacksam för erfarenheterna kring konst och den totala dekonstruktionen av fördomar jag upplevde under de två åren på distansutbildningarna.

Jag skapar därför att jag av nyfikenhet behöver och vill skapa. Har arbetat en del med ett för mig nyfunnet område, nämligen musik. Jag har samarbetat med datorer och låtit generera fram slumpmässiga melodier, tagit stycken/snuttar som låter bra och fogat ihop samt satt instrument till detta.

Jag har också fortsatt att arbeta med 3D-modeller och eftersom musik har blivit intressant har jag inkorporerat dessa två och gjort filmer, The Conductor's Birthday Requiem är ett exempel.

 

Angelika Ann Kammerer - Studerande 2014/15

Genom att Falkenbergs Konstskola undervisar på distans kunde jag, som bor i glesbyggd, vara med, vilket annars inte hade varit möjligt. Jag hade drömt om att satsa på min konst sedan många år, men livet hade haft andra planer. Dessutom satt jag fast i mitt skapande och önskade att kliva över tröskeln utan att veta hur jag skulle börja. Redan det första temat på skolan slungade mig ut på helt nya utmaningar och kreativiteten lossade direkt.

Kommunikationen med lärarna skedde via beskrivningar av idéer, mål, känslor, syftet och den skapande processen med hjälp av begrepp som jag fick lära mig för att kunna sätta fingret på saken. Det gällde inte bara "att göra" utan också att berätta, vilket hjälpte mig att förstå vad jag håller på med och varför. Det tog tid att vänja sig att prata så öppet om sitt skapande och att smälta det man fick höra om sina verk från lärarna och de andra studenterna - både på gott och ont - men så otroligt givande det var.

Genom ett år på Falkenbergs Konstskola har jag inte bara kunnat hitta tillbaka till lusten att skapa men också kommit in i en hel ny fas med nya idéer, nya tekniker och en mer öppen syn på konst över huvudtaget. Jag längtar definitivt tillbaka till denna skola och så snart jag ser möjligheten i min vardag kommer jag ansöka till andra året.

 

Anne Westerhammar - Studerande 2012

Jag tycker att dessa snart två åren har hjälpt mig att utvecklats konstnärligt. Rolig form av utbildning och kunniga lyhörda lärare. Själv tycker jag det har varit jätteroligt att jobba mot deadlines.

Härligt att verkligen få använda min kreativitet. Sedan känns det som man har utbildningen med sig jämt vilket jag bara tycker är berikande. Hitta ideer eller reflektera över saker när jag befinner mig i andra sammanhang som på jobb eller med barnen.

 

Malin Andersson - Studerande 2012

Jag går nu mitt andra år och känner verkligen att jag kommit en bit på vägen i mitt konstnärskap. Har fått en väldigt bra grund att stå på. Lärararna och deras uppgifter är verkligen inspirerande och får oss till att tänka till på flera olika plan.

Vad den har betytt för min kreativitet? - Massor! Kände mig kreativ innan jag började på utbildningen, men nu finns det inget som stoppar mig :)

 

Erika Westerback - Studerande 2012

Jag går nu mitt andra år på FK. I ett mellanår mellan ettan och tvåan, var jag alumnmedlem. Det kommer jag vara nu efter tvåan också, vill liksom inte lämna denna platsen... Båda åren har betytt väldigt mycket för mig.

Jag tycker det är en stor fördel med denna slags kommunikation och arbetssätt. Jag föredrar att arbeta ensamt och ostört, men samtidigt ha någon att prata med om vad jag gjort. Det blir också en mera koncentrerad kommunikation. Nackdelen är att man inte kan se bilder fysiskt. För mig har det varit krävande med att försöka återge, så jag rekommenderar en bra kamera.

 

Klara Johannesson - Studerande 2011

Jag går nu på en annan konstskola och trivs bra, men jag saknar mycket av den konstruktiva kritik och engagemang som jag fick från er lärare på Falkenbergs konstskola. Jag upplever att tonvikten på den nya skolan ligger på andra saker (konst i andra former), som också är kul och intressant att få ta del av, men arbetssättet på er skola och det fokus som fanns på att arbeta med just konst i form av bilder passade mig väldigt bra...

Det finns mycket som är bra med den nya skolan men vi förväntas arbeta väldigt självständigt och får lite tid med lärarna. Jag saknar de spännande och inspirerande uppgifterna vi fick på Falkenbergs konstskola och den kontinuerliga uppföljningen och samtalet kring bilderna (eller det vi gjorde). Här på nya skolan är det relativt sällan som vi samlas tillsammans och tittar på och diskuterar kring det vi gör. Just nu känner jag att mycket tid går åt till att fundera över vad jag ska göra och det jag gör får jag inte så mycket konstruktiv kritik på.

 

Malin Lilja - Studerande 2009

Jag tycker att det här sättet att studera konst ger något alldeles extra. Det känns som att man måste reflektera mer över sitt arbete för att sedan kunna skriva om det. Det är otroligt nyttigt och väldigt roligt tycker jag!

 

Andreas Gustavsson - Studerande 2009

Det känns så himla bra, sitter bara och ler ibland när jag tänker på hur bra det blev, hur rätt jag sökte. Har flera goda vänner som går på andra konstskolor och de är inte så entusiastiska i deras samtal med mig!

Pratar ofta om fördelen vi har på FK med mina vänner som går på traditionella konstskolor. De trängs i lokaler med massa andra elever, lärarna springer omkring till var o en (ett par meningar utan reflektion o sen iväg till nästa!) De är inte alls nöjda och skolorna är inte alls öppna för förändring eller kritik... vi har det bra!!!!


Erika Bernalt - Studerande 2008

Jag heter Erika och är 20 år. Jag går tvåan och har innan dess gått första året på en traditionell "fysisk" konstskola. Jag valde att söka KPN eftersom de har sin utbildning via nätet. För mig var det viktigt att få känna att jag kunde arbeta vilka tider jag ville och med så stor frihet som möjligt.

Min förhoppning inför denna terminen var att få ha egen ateljé och arbeta med uppgifterna på skolan på ett sätt så att de blir mina. Detta har gått i uppfyllelse. Det är viktigt att lyfta fram i varje konstskola, tycker jag; elevens egna konstnärskap.
Det kan tyckas krångligt att gå en konstskola via nätet. Men det är mycket enkelt. Även om man inte är något dataproffs så klarar man det här galant. Jag fick bra information innan skolan började om hur man skulle göra och sedan tog det kanske någon vecka innan man kom in i skolans system.

Det bästa med KPN tycker jag är att man verkligen hinner fundera och tänka igenom vad man vill säga, eftersom allt sker skriftligt. Detta tycker jag har gett en djupare kontakt mellan elev och lärare. Lärarna tar sig alltid mycket tid till att kommentera elevens arbete.


Lenita Andersson - Studerande 2008

Jag sökte till Falkenbergs Konstskola för att jag ville komma vidare i mitt skapande. Jag hade pluggat konst på folkhögskola tidigare men saknade mitt egna privata utrymme där. Det lät också skönt med en distansutbildning eftersom jag inte ville flytta ifrån Luleå just då. Jag hade inga förväntningar innan jag började, bara en förhoppning om att det kanske skulle kunna hjälpa mig framåt.

När jag började förstod jag snabbt att jag skulle trivas bra. Jag tycker mycket om att jobba på egen hand samtidigt som jag behöver någon sorts feedback på det jag gör för att komma vidare. Det allra bästa är klasskompisarna och att det är många olika lärare som gemensamt visar ett stort engagemang och en tro på konsten!

Jag har fått möta många sidor av mig själv. Jag har känt mig provocerad, förbannad, ledsen och väldigt nöjd... allt har tagit mig framåt. Ibland behöver jag vara öppen och stark för att ta till mig kritik och ibland stark nog att ifrågasätta den och på så sätt hitta min egen väg. Den här utbildningen är väldigt unik, jag kommer att minnas detta år som ett viktigt år i mitt liv.

 

Danuta Bäckman - Studerande 2005

Det är flera år sedan jag gick ut och jag beklagade att det bara var två år, insisterade på ett tredje och hade gärna fortsatt... Det är ett av väldigt få ställen där det går att samtala okonstlat (!) om konst.

Jag tror inte att lösningen är att isolera sig i en ateljé. Tvärtom inser jag hur fantasiskt det är att ha sådana nätverk som KPN faktiskt skapar. Med lärare spridda i och utanför Sverige, med elever både här och där, med olika kompetenser, erfarenheter och åldrar.

Det handlar om att skaffa en beredskap, med hjälp av kunskap, att möta samtiden. Att det sker via nätet är dels en grundförutsättning, tror jag. Det ger den nödvändiga möjligheten att kunna delta oberoende av tid och plats. Dessutom ger det oss en direktkontakt och viss förtrogenhet med åtminstone några av de tekniska funktionerna, som vi på ett eller annat sätt är, eller kommer att bli, påverkade av...


Susanne Lager - Studerande 2005

Tycker att undervisningen överstiger mina förväntningar, den är ju mycket mer givande än traditionell undervisning. Man kommer de andra elevernas bilder så nära och så får man ta del av lärarnas och andras kommentarer till dessa.