Falkenbergs konstskola - distansutbildning
Undervisningen

Utgångspunkten hos de undervisande konstnärer som arbetar på skolan är var och ens egna konstnärliga kompetens och intresseområde. Skolans lärare tillhör olika generationer och har lång erfarenhet av traditionell konstutbildning. En mängd olika praktiker inom det konstnärliga området finns representerade i lärarkåren.

De fyra lärare som undervisar återkommande under läsåret är: Tanja Airaksinen, Jon Brunberg, Jonas Ellborg, Charlotte Enström.

Gästlärare 2020/21

Veronica Brovall
Anders Widoff 
Emil Holmer
Svante Larsson
Dorinel Marc 
Kristina Matousch
Sonia Hedstrand
Niclas Malmström
Rebecca Digby

Varje år har vi ett antal gästlärare med olika konstnärliga inriktningar. Genom åren har vi haft kortare och längre besök av många undervisande konstnärer: Oskar Korsàr, Zsusanna Larsson Gilice, Sara Lundén, Åsa Franck, Anders Romare, Peter Ern, Klara Kristalova m fl.

Tanja Airaksinen

Jag bor och arbetar i Stockholm och har undervisat i olika former sen 1999, bl. a på Konstfack, Arkitekthögskolan KTH och här på Falkenbergs konstskola. Som lärare lägger jag vikt vid att introducera redskap och metoder samt att i dialog försöka se och utgå ifrån varje studerandes egenart. En central del i undervisningen är att relatera det konstnärliga arbetet till samtida och äldre konst.

 Läs mer genom att klicka på rubriken.

 
Jon Brunberg

Jag har undervisat som gästlärare på skolan sedan 2012, där jag mestadels hållit kurser i rörlig bild som konstnärligt medium, med fokus på video – vilket också är lite av min specialitet som konstnär. I mina kurser blandar jag tekniska genomgångar med ateljésamtal och praktiskt arbete där fokus ligger på den konstnärliga processen. Att undervisa i ett så teknik-intensivt medium på distans kräver en hög grad av individuellt anpassad handledning för underlätta det konstnärliga arbetet. Som lärare lägger jag ofta vikt vid hur personliga erfarenheter, intressen och värderingar manifesterar sig i ett konstnärligt berättande och uttryck. 

Läs mer genom att klicka på rubriken.

Jonas Ellborg

Utmaningen ligger i att formulera uppgifter som kan vara så pass allmängiltiga att de kan förstås av alla, men samtidigt så utformade att varje enskild elev utifrån egen konstnärlig och personlig erfarenhet kan tolka, arbeta och utvecklas med uppgifterna. Att försöka uppmuntra till att se andra möjligheter med bilden än de som, till att börja med, verkar givna, tycker jag är något centralt i undervisningen. Det kan bli en lång och intressant väg.

Läs mer genom att klicka på rubriken.

Charlotte Enström

Under läsåret handleder jag i varierande teman där vi t ex utgår från porträtt, plats, kropp och rum. Samtalen är centrala i undervisningen och de handlar ofta om att finna de oanade möjligheter som uppstår i själva arbetsprocessen. Viktigt är modet att ta idéer och impulser längre, även när tvivel uppstår. Att diskutera olika metoder och konstnärliga praktiker är också en central del i undervisningen. 

Läs mer genom att klicka på rubriken.